BÔNG THẤM DẦU

Xơ bông thấm dầu nanoPULP là chất liệu thấm được sản xuất từ vật liệu chính là polypropylene, có khả năng hấp thụ các hỗn hợp dầu tràn đổ ở mọi dạng nguyên, nhũ hoá từng phần hay bị phân tán trên mặt nước. Xơ bông thấm dầu có khả năng thấm hút tối đa gấp 30 lần trọng lượng bản thân, là sản phẩm chuyên dụng để thấm hút dầu tràn trong cống rãnh hoặc các vị trí khó tiếp cận