• Hình ảnh
 • Nhóm sản phẩm
 • Sản phẩm
  Đặc điểm và ứng dụng
 • DẦU RÃNH TRƯỢT TƯƠNG THÍCH
 • Dầu khuyến nghị dùng cho rãnh trượt ngang có độ bám dính cao và ngăn hiệu ứng “mất ổn định”. Tương thích với nước làm mát do khả năng tách .

  Dầu khuyến nghị dùng cho rãnh trượt dọc có độ bám
  dính cao và ngăn hiệu ứng “mất ổn định”. Tuơng thích
  với nước làm mát do khả năng tách
  .

 • NƯỚC LÀM MÁT CHUNG
 • Dung dịch tổng hợp không chứa Boron để mài phẳng và
  hình trụ kim loại màu, gang, gang cầu và thép cacbon có
  tính tẩy cao
  .

  Bán tổng hợp, hạn chế phát triển vi khuẩn, chống ăn mòn. Đa kim loại. Mài và gia công mức độ trung bình. Không chứa clo, nitrit và amin phụ .

  Dung dịch hòa tan để gia công tổng hợp (“chất làm mát
  màu trắng”) và được định hình cho tất cả các kim loại .
  .

  Sản phẩm bán tổng hợp để gia công kim loại màu, gang, gang cầu và thép carbon. Sản phảm chịu được điều kiện nước khắc
  nghiệt và áp lực cao
  .

  Bán tổng hợp, hạn chế phát triển vi khuẩn, chống ăn
  mòn. Khuyến nghị cho gia công gang cũng như mài thép hợp kim. Khả năng rửa mạnh. Không chứaclo, nitrit và amin phụ
  .

  Dung dịch hòa tan để gia công và mài thép, thép không gỉ,
  gang và nhôm. Được sử dụng trong các hoạt động có độ khó trung bình và cao
  .

  Dung dịch hòa tan không Boron và amin để gia công
  thép, gang, nhôm và kim loại màu vàng. Có thể được sử dụng trong một số trường hợp để gia công magie. Hoạt động của độ khó trung bình và cao. Tương thích với nhôm dùng trong hàng không vũ trụ
  .

  Dung dịch hòa tan bán tổng hợp được sử dụng cho các hoạt động gia công kim loại có độ khó trung bình và cao trên hợp
  kim thép và nhôm
  .

 • NƯỚC LÀM MÁT KHÔNG CÓ FORMALDEHYDE
 • Hòa tan tổng hợp gốc nitrit để mài (“Nước làm mát xanh “) .

  Sản phẩm tổng hợp dùng cho mài và gia công cơ khí nhẹ và đúc, hợp kim thép và sắt .

  Sản phẩm tổng hợp cho gia công mài và gia công nhẹ và
  trung bình kim loại cứng và thép
  .

  Dầu khoáng tổng hợp không hòa tan, không boron dùng
  cho mài và gia công kim loại màu, gang, gang cầu và thép carbon có độ khó trung bình và thấp. Có thể được sử dụng cho gia công nhôm thông thường
  .

  Gốc khoáng. Đa kim loại. Gia công nhẹ và chung. Không
  chứa boron, clo, nitrit và amin
  .

  Nước làm mát bán tổng hợp dùngcho gia công và mài thép và trong một số trường hợp nhôm .

  Nước làm mát bán tổng hợp dùngcho gia công và mài thép và trong một số trường hợp nhôm .

  Dung dịch hòa tan để gia công và mài thép, thép không gỉ, gang và nhôm. Dung dịch đƣợc sử dụng trong các hoạt
  động có độ khó trung bình và cao
  .

  Dung dịch hòa tan để gia công các hợp kim nhôm, thép và tương thích với kim loại màu vàng. Được sử dụng trong
  các hoạt động có độ khó trung bình và cao
  .

  Hòa tan không có Boron dùng cho gia công và mài thép, đúc và nhôm. Trong một số trường hợp có thể đƣợc sử dụng với
  kim loại màu vàng và không phù hợp cho mạ điện. Gốc môi
  chất lạnh Lubro cho các bộ phận tiên tiến, phụ gia EP và chất
  chống ăn mòn nên có thể được sử dụng trong các hoạt động
  .

  Dung dịch hòa tan không chứa Boron và amin để gia
  công kim loại màu vàng
  .

  Chất lỏng hòa tan bán tổng hợp có hàm lượng dầu khoáng cao. Được sử dụng trong các ứng dụng dầu gia công kim loại trên thép và nhôm thông thường, trên các hoạt động mức độ khó trung bình và cao. Dùng choi độ.

  Chất lỏng hòa tan để gia công các hợp kim nhôm, thép và tương thích với kim loại màu vàng. Được sử dụng trong các hoạt động có độ khó trung bình và cao.

  Dung dịch không boron và amin dùng cho gia công đa kim loại. Thích hợp cho các hoạt động có độ khó trung bình và cao. Tương thích với  nhôm dùng .

 • PHỤ GIA CHO BỂ CHỨA
 • Diệt vi khuẩn và diệt nấm để xử lý cạnh bể. 1 lít cho
  10.000 lít nhũ tương.

  Chất chống bọt cho phương pháp xử lý cạnh bể. Xấp xỉ
  1 lít cho 10.000 lít nhũ tương
  .

  Phụ gia để tăng độ cứng của nƣớc gốc muối canxi .

 • SẢN PHẨM PHỤ TRỢ
 • Chẩy tẩy rửa hệ thống để thay đổi các nhũ tương đã sử
  dụng. Thêm 1-2% vào nhũ tương đã sử dụng .

  Chất tẩy rửa gốc nước cho thành trong và ngoài máy. Sẵn sàng sử dụng. Không làm hỏng sơn.