• Hình ảnh
 • Nhóm sản phẩm
 • Sản phẩm
  Đặc điểm và ứng dụng
 • SẢN PHẨM CHỐNG ĂN MÒN
 • Chất lỏng khử nước , gốc dung môi aliphatic ( không có mùi thơm) và với hàm lượng cao các chất ức chế ăn mòn. Với khả năng thế nước cao để lại một lớp màng dầu / sáp rất mỏng và trong suốt để bảo vệ lâu dài cho các bộ phận gia công khi bảo quản.

  Dung dịch thế nước bảo vệ chống ăn mòn. Lý tưởng cho các bộ
  phận gia công bằng nước làm mát hòa tan trong nước. Để lại màng mỏng nhưng rất bền ( > 80 h thí nghiệm buồng phun muối) .

  Dung dịch thế nước bảo vệ chống ăn mòn để lại màng khô với bề mặt sáp được sử dụng để bảo vệ các bộ phận kim loại màu trong thời gian dài trong nhà hoặc dƣới mái che, và trong giao thông đường bộ . .

  Phiên bản phun của chất bảo vệ kim loại màng sáp này trong thời gian dài. .

  Dung dịch chống ăn mòn hòa tan trong nƣớc, gốc dầu khoáng và phụ gia chống ăn mòn, giúp làm sạch và bảo vệ các bộ phận được gia công bằng dung dịch hòa tan trong nước. Được thiết kế đặc biệt cho kim loại đen (gang và thép), mặc dù có thể được sử dụng cho kim loại màu .

  Dung dịch gốc nước, không chứa dung môi, có thể sử dụng ngay hoặc được pha loãng. Dùng để bảo vệ trung và dài hạn.
  .

 • SẢN PHẨM NGĂN ĂN MÒN
 • Dung dịch bảo vệ chống ăn mòn thế nƣớc để lại một lớp
  màng dày trung bình, có hàm lƣợng cao các chất phụ gia
  chống oxy hóa và chống ăn mòn
  .

  Dung dịch bảo vệ chống ăn mòn, đặc biệt cho quá trình
  bôi trơn quá trình cán dập tấm kim loại
  .

  Dầu PREVENT RUST A-7 AD Sản phẩm chống ăn mòn, có màng dầu, có độ dày vừa phải. Để bảo vệ lâu dài

  Dầu PREVENT RUST A-5 : Dung dịch bảo vệ ăn mòn để lại một lớp màng dày để bảo vệ trung và dài hạn. Tương thích với dung môi halogen hóa được sử dụng trong máy giặt công nghiệp.

  Dầu PREVENT RUST A-3 : Dung dịch chống ăn mòn và thế chỗ nước, hợp chất hữu cơ không bay hơi. Dùng cho bảo vệ trung và dài hạn.

  Dầu  PREVENT RUST A-1 là Dung dịch bảo vệ chống ăn mòn thế chỗ nước . Lý tưởng cho các Bộ phận gia công với nước làm mát có thể trộn nước. Để lại màng bảo vệ mỏng