NHÓM BÔI TRƠN VÒNG BI

Vòng bi trơn thường chịu ứng suất cao do tốc độ cao, chuyển động dao động hoặc nhiệt độ khắc nghiệt. Những yêu cầu cao này đòi hỏi một giải pháp bôi trơn vượt trội. Chất bôi trơn đặc biệt của chúng tôi phù hợp với yêu cầu của bạn và giảm thiểu ma sát và mài mòn, kéo dài khoảng thời gian bảo trì và do đó giảm đáng kể chi phí