DẦU CẮT GỌT KHÔNG PHA CHO ĐỘT DẬP VÀ DẬP VUỐT SÂU ( CLO HÓA )