BÔI TRƠN TRỤC CHÍNH , CON LĂN , ĐIỂM THẮT NÚT NỐI MÁY