COGELSA CÓ MẶT TẠI HỘI CHỢ BẢO TRÌ BILBAO

Cogelsa có mặt tại hội chợ bảo trì Bilbao

Chúng tôi giới thiệu tính năng mới trong mỡ bôi trơn nhiệt độ cao và mỡ bôi trơn tự động.

COGELSA tham gia một trong những hội chợ thương mại hàng đầu trong lĩnh vực bảo dưỡng, giới thiệu những tính năng mới trong mỡ bôi trơn nhiệt độ cao và chất bôi trơn tự động.

 

Tin Liên Quan